👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Recension så 7

Skapad 2019-01-11 14:45 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Recensioner
LPP, årskurs 7 – Rålambshovsskolan

Syftet med arbetsområdet är att ni ska lära er mer om hur man skriver recensioner. Vi kommer att titta på exempel, diskutera kännetecken för genren och skriva en egen recension.

Långsiktiga mål

Eleven ska utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,                                           

Mål för arbetsområdet

Ni ska bli bättre på att:

·         Skriva recensioner med rätt anpassning till texttypen gällande innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

·         Skriva texter med tydlig struktur, ett varierat språk och där ni följer skrivreglerna gällande exempelvis stavning och skiljetecken.

 

 Så här jobbar vi under lektionerna:

·         Genomgångar om och exempel på hur man skriver recensioner

·         Analysera recensioner tillsammans

·         Genomgång och övningar kring språkriktighet (exempelvis användandet av skiljetecken, orden de/dem/dom och var/vart, talspråk, särskrivningar)

·         Skriva egna recensioner

·         Tyst läsning ur egen bok som ska recenseras

 

 

 

 

Veckoplanering

Vecka 49-51
Förberedande arbete innan jullovet. Egen läsning i bok delar av lektionerna + övningar i ”Fixa texten” med vikarie.

Vecka 2
Genomgång om recensioner och arbete kring och genomgång av exempelrecensioner+ tyst läsning.

Vecka 3
Analyser av exempel på recensioner + övningar i språkriktighet + tyst läsning i boken som recenseras.

Vecka 4
Tyst läsning + börja skriva på recensionen + övningar i språkriktighet

Vecka 5: Tyst läsning + övningar i språkriktighet + skriva klart recensionen
 
Vecka 6: Extra tid för de som behöver.

 

 

 

 

 

 


Recension - mall

Rubrik

Fakta

Titel och författare

Inledning

Bakgrund: exempelvis tidigare läsning av författarens böcker, rykten, förväntningar, personliga reflektioner.

Handling: Beskriv kortfattat vad boken handlar om (referat).

Fördjupning
I vilken miljö utspelar sig boken (var och när)?
Hur ser relationerna ut mellan de viktigaste karaktärerna i boken?
Vad är det för typ av bok (genre)?
Finns det några teman som är framträdande i boken (ex. vänskap, svek, lojalitet, vägval)?
Går den att jämföra med andra böcker eller filmer?

Omdöme
Vad tyckte du om boken? Vad gillade du? Vad gillade du inte? Varför?

Exempel på saker att ta upp:

-         Hur är språket i boken? (exempelvis lättsamt, enkelt, svårt, tråkigt, humoristiskt)

-         Vad tycker du om handlingen? (exempelvis långtråkigt, intressant, händelserikt, bra tempo, svårt att hänga med, intressanta hopp i tiden, spännande)

-         Hur är beskrivningarna av miljöer och karaktärer? (exempelvis intressanta, detaljerade, levande, tråkiga, intetsägande)

 

Betyg

 

Rekommendationer för en lyckad recension

 

Tempus
Det brukar blir bäst att skriva texten i presens (nutid) för att ge läsaren en bättre känsla av närvaro.

 

Beskrivande ord
Använd beskrivande ord för att ge en tydlig bild av det som recenseras. Exempel på beskrivande ord är följande adjektiv från ”Fixa texten” som vi jobbar med under lektionerna: starkaste, avskalad och naken, hjärta av sten.

 

Värdeladdade ord
Använd värdeladdade ord för att tydliggöra och förstärka saker i texten. Exempel från ”Fixa texten”: lysande, underbara, skrämmande, tragiska, hoppfulla, smetigt, sentimentalt.

 

Exempel
För att förklara saker i recensionen på ett tydligt sätt är det effektivt att använda exempel från boken. Det kan göras genom att återge något med egna ord eller plocka ut citat.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris - recension

 

 

E

C

A

Struktur

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

 

Textbindningen är enkel

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar genom styckeindelning, inledning och avslut.

 

Textbindningen är utvecklad

 

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, genom konsekvent styckeindelning samt effektiv inledning och avslut

 

Textbindningen är välutvecklad

Språk/stil

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak

 

En viss variation finns gällande ordvalet

 

Språket är i huvudsak anpassat till mottagare och texttyp

Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad

 

Ordvalet är varierat

 

Språket är relativt väl anpassat till mottagare och texttyp

 

Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker

 

Ordvalet är varierat och träffsäkert

 

Språket är väl anpassat till mottagare och texttyp

 

Innehåll

Eleven uttrycker på ett enkelt sätt sina åsikter om boken.

 

 Ger både positiv och negativ kritik samt motiverar med några exempel från boken

Eleven uttrycker på ett utvecklat sätt sina åsikter om boken

 

Tar med flera aspekter (ex. handlingen, bokens karaktärer, språket) i sin bedömning. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett utvecklat sätt genom exempel från boken

 

Eleven uttrycker på ett välutvecklat sätt sina åsikter om boken

 

Tar med flera aspekter (ex. handlingen, bokens karaktärer, språket) i sin bedömning. Ger både positiv och negativ kritik och motiverar på ett välutvecklat sätt genom exempel från boken

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

 

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning