👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teater och värdegrundsarbete Delfinskolans fritids F-3

Skapad 2019-01-11 14:52 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
I vårt arbetsområde om teater och värdegrunds arbete så kommer eleverna att få bekanta sig med olika berättelser och värdegrunds arbeten. Vi kommer tillsammans att läsa berättelser och göra en föreställningar och scenarier med hjälp av digitala verktyg.
Grundskola F – 1 Bild Svenska
I vårt arbetsområde om teater och värdegrunds arbete så kommer eleverna att få bekanta sig med olika berättelser och värdegrunds arbeten. Vi kommer tillsammans att läsa berättelser och göra en föreställningar och scenarier med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

Teater och värdegrundsarbte Delfinskolans frtids F-3

Elever som får möjlighet att arbeta med teater blir sedda och bekräftade. Vi arbetar med trygghets- och gruppstärkande övningar. Att få leka är en barnslig rättighet för alla barn. Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Leken ger också goda möjligheter att gemensamt träna sin kreativitet, samarbete och kommunikation. Vi kommer att träna på ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Vi tränar även på att läsa, samtala och förstå olika texter. Barnen får utveckla sin förmåga att lyssna på andra, att själv uttrycka sig tydligt och att fatta gemensamma beslut.

Vi pedagoger kommer att försöka starta upp en mindre grupp i taget som tillsammans kommer att få sätta ihop en teater med hjälp av olika värdegrundsövningar och berättelser. Med hjälp av I-movie kan de därefter få spela in det arbete de har gjort. Om de elever som medverkat har önskemål att ha en filmvisning för de övriga eleverna på fritids så finns möjligheter för det under fritidsrådet.

 

Mål

Samarbete i grupp

Delta i arbetet och 

Utveckla förmågan att lyssna på andra

 

Syfte

Utveckla sin konstnärliga förmåga 

Eleverna deltar i diskussioner och samtal

Kunna ta plats i gruppen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -