Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2019-01-11 15:06 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att arbeta med de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer att lära dig hur de hänger ihop samt att göra uppställning inom samtliga räknesätt. Du kommer också att få lära dig olika metoder för att huvudräkna som bland annat multiplikationstabellen.

Innehåll

Mål för arbetet

Se matris.

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att:

 • delta i lärarledda lektioner
 • arbeta på egen hand
 • diskutera i grupp 
 • arbeta på din Chromebook
 • sjunga multiplikationssånger
 • arbeta laborativt

Elevinflytande

Du kommer att kunna välja olika nivåer på det material du arbetar med utifrån din egen kunskap och förmåga. 

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Metod

Förmågan att välja och använda lämplig matematisk metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Addition uppställning
Jag kan räkna addition med uppställning där jag omvandlar.
Jag kan, med stöd, räkna addition med uppställning där jag omvandlar. (0-1000)
Jag kan räkna addition med uppställning där jag omvandlar. (0-1000)
Jag kan räkna addition med uppställning där jag omvandlar. (0-10 000)
Jag kan räkna addition med uppställning där jag omvandlar samt rimlighets bedömer mitt svar. (0-10 000)
Subtraktion uppställning
Jag kan räkna subtraktion med uppställning där jag omvandlar.
Jag kan, med stöd, räkna subtraktion med uppställning där jag omvandlar. (0-1000)
Jag kan räkna subtraktion med uppställning där jag omvandlar. (0-1000)
Jag kan räkna subtraktion med uppställning där jag omvandlar. (0-10 000)
Jag kan räkna subtraktion med uppställning där jag omvandlar samt rimlighets bedömer mitt svar. (0-10 000)
Multiplikation uppställning
Jag kan, med stöd, räkna multiplikation med uppställning. (multiplikanden är ental)
Jag kan räkna multiplikation med uppställning. (multiplikanden är ental)
Jag kan räkna multiplikation med uppställning. (multiplikanden är ental)
Jag kan räkna multiplikation med uppställning. (multiplikanden är tiotal)
Jag kan räkna multiplikation med uppställning. (multiplikanden är hundratal)
Division uppställning
Jag kan räkna division med uppställning.
Jag kan, med stöd, kort division. (det går jämnt upp)
Jag kan kort division. (det går jämnt upp)
Jag kan kort division med växling.
Jag kan kort division med växling och decimal.
Huvudräkning addition, subtraktion
Jag kan huvudräkning addition, subtraktion och använder då metoder som t.ex. nära/lite, talsortsräkning eller förändra.
Jag kan, med stöd av konkret material, använda huvudräkning med hela tal inom talområdet 0-1000. T.ex. 101-3=98 630+150=780 99+99=100+100- 2=198
Jag kan använda huvudräkning med hela tal inom talområdet 0-1000. T.ex. 101-3=98 630+150=780 99+99=100+100- 2=198
Jag kan med säkerhet använda huvudräkning med hela tal inom talområdet 0-1000.
Huvudräkning (multiplikation)
Jag kan huvudräkning (multiplikationstabellen).
Jag kan tabellerna, med stöd av konkret material.
Jag kan tabellerna 1-5 samt 10.
Jag kan tabellerna 1-10.
Jag kan tabellerna 1-12.

Problemlösning

Förmågan att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar till problemet.
 • Ma  A 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att välja rätt räknesätt
Jag kan lösa problem och väljer då lämpligt räknesätt. T.ex. Anna köpte 8 pennor. När hon betalade lämnade hon fram tre “tjugor”. Hon fick tillbaka fyra enkronor. Vad kostade varje penna?
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda till enkla textuppgifter, med hjälp av stöd.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda till enkla textuppgifter.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda till textuppgifter.
Jag vet vilket/vilka räknesätt jag ska använda till textuppgifter som kräver uträkning i flera steg.

Begrepp

Förmågan att använda och att se samband mellan begrepp.
 • Ma  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp, fyra räknesätten
Jag har kunskap om begreppen som hör till de fyra räknesätten. Jag ser samband mellan dem.
Jag har grundläggande kunskap om de matematiska begreppen för de fyra räknesätten, med hjälp av stöd. T.ex. addition, term m.fl.
Jag har grundläggande kunskap om de matematiska begreppen för de fyra räknesätten. T.ex. addition,term m.fl.
Jag har god kunskap om de matematiska begreppen för de fyra räknesätten. T.ex. addition,term m.fl.
Jag har mycket god kunskap om de matematiska begreppen för de fyra räknesätten. T.ex. addition,term m.fl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: