👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 9G Fysik

Skapad 2019-01-11 15:07 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi ska fortsätt med atom och kärnfysiken kap12 under v.2-4

Innehåll

 

Atom-

 

och

 

kärnfysik

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Arbetshäfte

 

 

 

 

 

Namn: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Klass: 9G

 

 

 

          Atom- och kärnfysik

 

 

 

Syftet med undervisningen är att du ska träna din förmåga att:

 

 

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

   

 

Centralt innehåll:

 

 

 

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning
  och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
  Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård
  och informationsteknik.

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och
  format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och
  människors levnadsvillkor.

 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet
  och föränderlighet.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

   

 

Tidsplanering:

 

 

 

9G

Måndag (50min)

Tisdag (min 50)

Torsdagdag (90min)

48

Repetition

Planering

Atomens byggnad

Atomnummer

Molekyl, Kvark, Joner

Övning. uppg. Rita elektronernas fördelning på skalen på de första 20

 

Lab.Na,Li,och Ca i vatten

Kemi boken 243-245

Atommassan

Kemi bok sid.250-253

 

 

Lab.Na,Li,och Ca i vatten

Kemi boken 243-245

Atommassan

Kemi bok sid.250-253

 

 

 

 

Atom- och kärnfysik (Fy)

 

49

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kap.12

 

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kap.12

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kao.12

50

Atom- och kärnfysik (Fy)

 

Atom- och kärnfysik (Fy)

Atom- och kärnfysik (Fy)

2

 

 

 Atom- och kärnfysik (Fy), kap.12

Repetition

Film

 

 

3

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kap.12

 

AKap.12tom- och kärnfysik (Fy)

Atom- och kärnfysik (Fy)

Lab. Na,Li,och Ca i vatten

 

 

4

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kap.12

 

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kap.12

 

Prov

Atom- och kärnfysik (Fy)

Kao.12

 

 

 

 

 

Källor:

 

 

 

 

Vad bedöms?

 

 

 

 • Skriftligt prov

 • Deltagande, motiveringar och resonemang

 • Användning av begrepp, modeller och teorier.

 • Upptäckter som rör atom- och kärnfysik och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

   

 

Kunskapskrav:

 

 

 

E

C

A

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.

 

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Atom och kärnftsik 9g