👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Skattkammaren VT19

Skapad 2019-01-11 15:17 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi vill utveckla barnens matematiska förmågor.

Innehåll

Vi ser att barnen visar intresse för att pärla och att de tycker om att räkna. 

 

Syfte - att utveckla barnens matematiska förmågor

Mål - se läroplansmål

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

deltar i de pedagogiska aktiviteterna

använder sig av matematiska begrepp

 

Metod - Matematikuppdrag med till exempel rumsbegrepp, riktning och antal. Vi använder oss bland annat av Aktivitetskort Matematik i förskolan från Natur & kultur. 

Skapa mönster och se upprepning i mönstren, till exempel att följa mönster att pärla, göra halsband med pärlor, bygga lego efter en ritning. 

Väggalmanackan och uppmärksamma vilka som är här - räkna, antal, siffror och ordningstal. 

Förutsättningar - barnens intressen styr innehållet och tidsrymden för matematikprojektet.

Dokumentation - Unikum och väggdokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016