Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Fabler

Skapad 2019-01-11 15:27 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Kan djur prata? Vad är en fabel? Kan en råtta besegra en tjur? Fabler är påhittade berättelser som både ska roa och lära oss något. Påhittade berättelser kallas berättande texter. Förutom fabler kan det vara sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller science fiction. Vi kommer att utgå från Zick Zack-Skrivrummet när vi arbetar.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna skriva en berättande text (en fabel) med rubrik, inledning, upplösning, händelser i tidsordning och med ett problem. Texten ska kunna kopplas till en sensmoral.

Du ska känna till ordklasserna verb och adjektiv. 

Du ska kunna skriva tidsord.

Du ska kunna skriva dialoger på ett korrekt sätt. 

Du ska kunna bedöma din egen fabel.

Undervisning:

Vi kommer i Zick Zack-boken arbeta utifrån fyra steg.

Steg 1. Du kommer att få lära dig hur en fabel är uppbyggd. 

Steg 2. Du kommer att få lära dig skriva dialoger, använda tidsord och ett beskrivande språk. 

Steg 3. Vi kommer tillsammans i klassen planera och skriva en fabel.

Steg 4. Du kommer att själv få hitta på och skriva en fabel utifrån djur och sensmoral du får från en lärarstudent.

 Du kommer att få tillbaka din fabel med feed-back och kommentarer 

Arbete med andra övningar (läsläxa, läsförståelse, högläsning)

Filmer från Grammatikbolaget.

Bedömning:

Hur du skriver olika slags texter med språklig variation (i det här fallet en berättande text).

Hur du använder regler för stavning och skiljetecken.

Hur du bedömer din egen text. 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Du skriver en egen fabel utifrån olika komponenter. 

Du bedömer din fabel, samt ger respons på en kamrats text.

 

 

 

Uppgifter

 • Skriva en fabel

 • Skriva en fabel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Fabler

Förbättringsmöjligheter
Godtagbar
God
Inledning och avslutning
Saknas/behöver förbättras
Det finns en inledning och en avslutning.
Det finns en inledning och avslutning som förklarar och binder ihop innehållet i fabeln.
Händelser
Saknas/behöver förbättras
Det finns med olika händelser och handlingen går att följa.
Det finns med olika händelser som kommer i rätt ordning. Det är lätt att följa händelseförloppet.
Tidsord (t.ex. först, till sist, när).
Saknas/behöver förbättras
Det finns med några tidsord,
Det finns med ett antal tidsord och de används på ett passande sätt.
Dialog
Saknas/behöver förbättras
Dialogen i fabeln skrivs på ett i huvudsak rätt sätt samt i presens (nutid).
Dialogen i fabeln skrivs på helt rätt sätt samt i presens (nutid).
Preteritum (dåtid)
Saknas/behöver förbättras
Nästan hela fabeln är skriven i preteritum (dåtid).
Hela fabeln är skriven i preteritum (dåtid).
Problemet
Saknas/behöver förbättras
Det finns med ett problem i fabeln.
Det finns med ett väl uttänkt problem i fabeln som passar väl in.
Sensmoralen (lärdom)
Saknas/behöver förbättras
Det finns med en sensmoral (lärdom).
Det finns med en sensmoral (lärdom) som passar väl in.
Säge-verb (t.ex. sa, skröt, röt, pep)
Saknas/behöver förbättras
Texten innehåller mestadels säge-verbet "sa" när någon säger något.
Texten innehåller varierade säge-verb när någon säger något. Säge-verben passar bra ihop med karaktärerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: