Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- Melodifestivalen 2019 Svanberga fritidshem

Skapad 2019-01-11 15:47 i Svanberga skola Norrtälje
Melodifestivaltema på fritids!
Grundskola F – 6
Svanbergamello 2019!

Innehåll

Svanbergamello 2019!

Tidsperiod Januari-Mars

 

Vad ska vi lära oss?

Relevanta kunskaper inom modern musik samt musikhistoria. Vi tränar på koordination, rörelse, samarbete samt språk och kommunikation. Vi utgår både från ett internationellt, historiskt samt nutidshistoriskt perspektiv. Eleverna är även delaktiga i planeringen och utvecklar arbetsområdet under tidens gång. 

Se läroplansmål längst ner.

Förmågor och Centralt innehåll 

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
   
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi tittar på gamla melodifestivaler tillsammans, diskuterar dessa och väljer egna låtar att träna på samt framföra. 
 • I grupper träna dans och sång (social träning, demokrati)
 • Skapande av rekvisita
 • Digitala verktyg för inspelning/musikvideos.
 • Många olika lärmiljöer, fritidsrum, musiksal, idrottshall osv.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Temat avslutas med den Svanbergamello, samt reflektion med eleverna. Vi upptäcker tillsammans med eleverna vad de har tränat på och utvecklat. T.ex. det sociala samarbetet, demokratiskt tankesätt.
 • Samarbete, socialt, demokrati.
 • Vilket lärande har skett? - Musikhistoria, uppfattning om olika länders musikkulturer, socialt samspel, rörelse, koordination. 
 • Gemensam melodifestival som avslutning visar på mycket av det lärande som skett i gruppdynamik samt enskilt. Vi utvärderar allt detta efter temats av slut tillsammans med eleverna. 
 • Vi använder oss avslutningsvis av en utvärderingsmatris. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: