👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass natur - vinter

Skapad 2019-01-11 16:01 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Bild Matematik NO (år 1-3) Svenska
Vinter, det är mörkt på väg till skolan. Men så plötsligt singlar några vita flingor ner på den frusna marken. Och den grå vinterdagen blir ljus och spännande när den första snön kommer!

Innehåll

Tema område - Vinter

Tidsperiod

 • 8-10 veckor

Centralt innehåll

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
 • Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord, bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande djur.

Vad ska jag lära mig

 • hur förändras naturen under vintern
 • vilka olika strategier har olika djur och växter för att klara av vinterns kyla och matbrist
 • vilka aktiviteter kan vi göra utomhus under vintern 
 • uppmärksamma månen och stjärnhimlen när natthimlen är mörk 

Hur ska jag lära mig

 • samtal
 • litteratur
 • film
 • bild och skapande
 • sortering
 • experiment
 • exkursion - leta efter hösttecken 
 • studera äpplen och svamp
 • arbeta med äpplet och svampens vanliga delar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -