👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9f, HT-20+jan-21, Ma 1c, K3 "Algebra"

Skapad 2019-01-11 18:18 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med kapitel 3, ALGEBRA, i kursen Ma 1c (Matematik 5000)

Innehåll

Algebra

Centralt innehåll
  • Hantering av algebraiska uttryck och formler.
  • Algebraiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter.
  • Algebraiska metoder för att lösa potensekvationer.
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

Begreppslista

uttryck, förenklingar, faktorisering, linjära ekvationer och olikheter, potensekvationer, formler och mönster.

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS