Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt 19

Skapad 2019-01-11 19:52 i Racklöfska skolan Åre
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna på olika typer av engelska texter. De allra flesta är väldigt spännande och intressanta. Vi ska även "bingla" med olika digitala övningar kopplade till din lärobok. (se www.bingel.se)

Innehåll

 Förväntat resultat:

Eleven ska kunna berätta och ställa frågor om innehållet i de olika kapitlen om "Dangerous snow" and India. 

De ska också utveckla sitt skrivande och sin läsförståelse. 

Undervisning och innehåll:

Planering av chapter 4-8 i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. Eleverna hittar även ljudfilen på http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/106

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

chapter 4A. Dangerous snow (the pluperfekt tense))

chapter 5A. Harvey (who, which)

chapter 6A. Colourful India (there is, there are))

chapter 6B. The story of Lord Ganesh (revision of chapter 4-6)

När det gäller diagnos och bedömning av kunskaper så finns de i huvudsak i "Revision chapter 6B" 

 

Du, som är elev, får uppgifter att repetera hemma och de är i huvudsak på hemsidan på internet som heter bingel.se. Där har varje elev ett personligt inlogg.

 

Tidsplan; v. 5- 15 

 Vad bedöms och hur?

Diagnos finns i chapter 6B. Se uppgifter. 

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
  • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
  • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
  • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
  • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
  • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig
  • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Om du inte når upp till förväntat resultat så kan du och/eller dina vårdnadshavare avtala om att komma på extra läxtid i skolan ett tillfälle i veckan. Ni kan också kontakta mentor för vidare handledning. 

 

 

                                             Good Luck and GO GO GO!

 

Uppgifter

  • Dialogue

  • Chapter 6B

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: