👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet åk 7

Skapad 2019-01-12 10:38 i Nannaskolan Uppsala
Planering för ämnesområdet hållfasthet för åk 7.
Grundskola 7 Teknik
Ofta gör det inte så mycket att saker går sönder, men ibland innebär det katastrof. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarhet utan några svaga punkter. Andra gånger är det precis tvärtom att saker ska gå sönder och då ofta på ett bestämt sätt. Då behövs just de svaga punkterna.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Lära dig begrepp för att kunna beskriva hållfasta konstruktioner. T ex: balkar, armering, korrugering, sandwichmaterial, ramar, skal, hårdhet, elasticitet, draghållfasthet, tryckhållfasthet.
Reflektera över design, hållbarhet mm när det gäller konstruktioner
Genomföra praktiska övningar där du visar att du kan använda dina kunskaper för att skapa hållfasta konstruktioner.
Dokumentera och reflektera över sina konstruktionsarbeten.

Arbetssätt:

Under lektionerna kommer vi att:

 • lärarledda genomgångar
 • diskutera
 • titta på film
 • bygga praktiskt
 • dokumentera

Bedömningsuppgifter:

Armering och reflektion
Prov på begreppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik, Lgr 11, 7-9

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.