Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Covers

Skapad 2019-01-12 14:22 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Musik
Covers -ensemblespel Covers - eget skapande Covers - lyssna och analysera

Innehåll

Tidsperiod

vt 2019

Så här kommer vi att arbeta:

Tema: Covers

 

Ensemblespel

Vi sjunger och spelar ackord, basstämma och slagverksstämma

Vi musicerar enskilt innan vi spelar tillsammans i grupp med trummor, bas, ackordinstrument och sång

Eget skapande

Vi skapar en egen version av en cover (melodi och ackord) i par eller trios.

Redovisning för läraren och de andra i färggruppen samt muntlig reflektion kring arbetsprocessen

Lyssna och analysera

Enskilt, skriftligt arbete.

 

Kunskapskrav och bedömning

Se stadiematrisen i musik för bedömning

Delta i gemensam sång

Spela och ackompanjera

Timing

Skapa musik

Resonera om musicerande

Upplevelser och påverkan av musik

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: