Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5 - VT- 2019

Skapad 2019-01-12 15:32 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 5 Historia
Historia. Medeltiden 1100-1350 Det har blivit dags för oss att återvända till medeltiden. Vi ska ta oss en närmare titt på kungarna och krigen.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att samtala, se på film och göra uppgifter som handlar om olika händelser och företeelser under den tidigare delen av medeltiden. Vi lär oss om hur de nordiska staterna bildades och vilken betydelse det innebar att kristendomen kom till Norden. Levnadsvillkor för människor i olika samhällsklasser är också något vi lär oss om och varför det fanns riddare.

 

Arbetsformer

Vi kommer att:

* titta på film
* läsa och arbeta med historieboken
* problematisera och diskutera likheter och skillnader mellan dagens samhälle och medeltiden

 

 

Bedömning

 

...din förmåga att

- föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av historiska förhållanden och skeenden

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

- genom läxförhör och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: