Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2019-01-12 15:53 i Garnvindeskolan Ale
Vi ska lära oss mer om den teknik vi har omkring oss och som vi använder oss av i vardagen. Vi titta hemma, i skolan och på lekplatsen. Genom att använda lego så testar vi olika tekniska lösningar.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Teknik

Vi lär oss mer om de enkla maskinerna hjulet, kilen, hävstången, blocket, lutande planet och skruven och var vi hittar dem. Vi provar på att bygga dem i lego. Behöver du en maskin som uträttar något just för dig? Utforska och försök att skapa något som fungerar i lego. Vilka tekniska lösningar och begrepp använder du?

Vi kommer att titta närmare på lite av den teknik som finns hemma, i skolan och på lekplatsen. 

Innehåll

Vi ska arbeta med följande centrala innehåll:

Arbetssätt och arbetsformer

 • Vi kommer att titta på film och i läromedel.
 • Vi bygger enkla maskiner i lego.
 • Med fantasi och kreativitet skapa eget konstruktionsarbete där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Utforskar olika tekniska föremål som finns i hemmet och skolan.
 • Vi går till lekplatsen och tittar på den teknik som finns där och lär oss om jämvikt, balans och friktion.
 • Vi använder och pratar om olika begrepp inom området.
 • Vi tittar närmare på hur vi har härmat naturen i de olika lösningar som vi använder idag.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt deltagande under lektionerna.

Du ska

 • ha byggt de olika enkla maskinerna i lego.
 • ha försökt att bygga någon egen mekanism.
 • känna till de olika enkla maskinerna.
 • veta vad balans, friktion och jämvikt är.
 • känna till lite av den teknik som finns omkring oss.
 • kunna berätta om någon teknisk lösning där vi har härmat naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: