Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 8 Re Judendomen Asv

Skapad 2019-01-12 16:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Samarbete mellan historia och religion
Grundskola 8 Religionskunskap Historia
Hur är det att leva med judisk tro?

Innehåll

Mål för elev

Du skall kunna beskriva huvuddragen i judisk tro och historia och visa på samband
mellan tro och hur man lever.
Du skall ge exempel på hur judendomen påverkat och påverkar samhället
samt hur samhället påverkar judendomen.
När du söker information ska du kunna använda dig av olika typer av källor och kunna föra ett resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

 

Innehåll

• Centrala tankegångar och urkunder i judendom.
• Varierande tolkningar och bruk inom judendom.
• Huvuddragen i judendomens historia.
• Sambandet mellan samhälle och judendom i olika tider och på olika platser.
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
• Etiska frågor samt människosynen i judendom.
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid forman- det av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära      sammanhang.

Genomförande

Vi arbetar under v.43-48 med att studera judendomen.

Under kursen arbetar vi med texter på olika sätt se film, vi har genomgångar och diskussioner, arbete med uppgifter i grupp och enskilt.

Vi kommer att ha läxor, redovisning av uppgifter i grupp och enskilt, diskussioner. I stället för ett avslutande prov kommer vi ha mindre förhör, debatter och inlämningar.

Bedömning

Grund för bedömning är:
- elevens kunskap om judisk tro och historia samt förmåga att koppla dessa till judiskt liv.
- elevens förmåga att redogöra för samband mellan judendom och samhälle i olika tider och på
olika platser
- söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kursplanemål

• analysera judendomen samt olika tolkningar och bruk inom denna
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Matriser

Hi Re
Judendomen

----->
----->
----->
Kunskaper och begrepp är
om centrala tankegångar, urkunder,religiösa uttryck och handlingar
Dina kunskaper om judendomen är … och du kan förklara de viktigaste begreppen. …grundläggande
Dina kunskaper om judendomen är… och du kan använda och förklara centrala begrepp på ett som visar att du förstår dem. … goda
Dina kunskaper om judendomen är… och du använder och förklarar centrala begrepp i olika sammanhang på ett korrekt sätt. … mycket goda
Samband som är...
om hur religion och samhälle påverkar varandra.
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. … enkla och till viss del underbyggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led. … utvecklade och relativt väl underbyggda
Du för resonemang om orsaker/följder som är väl underbyggda av fakta och redovisar dem i flera led och med flera religiösa exempel. … välutvecklade och väl underbyggda
Värdera
.
Du kan resonera om konflikten mellan israeler och palestinier och använder argument som är... ...enkela och till viss del underbyggt
Du kan resonera om konflikten mellan israeler och palestinier och använder argument som är... ...utvecklat och relativt väl underbyggt
Du kan resonera om konflikten mellan israeler och palestinier och använder argument som är... ... välutvecklat och väl underbyggt
Granska
källor på ett...
Du kan använda källor och förklarar kort varför du valt dem på ett... huvudsak fungerande sätt
Du kan använda relevanta källor och förklarar varför du valt dem med källkritiska begrepp på ett... relativt väl fungerande sätt
Du kan använda relevanta källor och förklarar utförligt varför du valt dem med källkritiska begrepp. Du har använt olika typer av källor och resonerar om hur de kan värderas och användas på ett... väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: