Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Sagor och myter år 7 2019

Skapad 2019-01-12 18:14 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som syftar till att se berättarmönster, att se skillnader och likheter mellan olika kulturers sätt att bygga historier, att få eleverna att läsa högt och skapa egna historier efter ett givet mönster.
Grundskola 6 – 9 Svenska
I SAGORNAS VÄRLD Det var en gång... Säkert minns du sagor som du själv eller någon vuxen läste för dig när du var liten. I det här arbetsområdet ska du göra en djupdykning in i sagans fantastiska värld och få möta många olika typer av sagor. Vi kommer inleda arbetsområdet med myter.

Innehåll

Mål

Förstå hur sagorna och myterna uppkommit och utvecklats.
Förstå och kunna se skillnaden på olika typer av sagor.
Kunna analysera en saga och resonera kring dess uppbyggnad (sagodrag) och vad den ska visa (budskap)
Kunna berätta en saga inför en grupp, med hjälp av manuskort och rekvisita. 

Kunna skriva en jämförande text (Nordiska och grekiska skapelseberättelserna.
Kunna skriva en konstsaga med olika sagodrag.

Kunna ge respons på en kamrats saga och utveckla din egen text med hjälp av kamratens tips.

Arbetets innehåll

Ni ska bekanta er med hur man arbetar med

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att bearbeta texter till innehåll och form. 
 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. I detta tema sagor och myter. 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Genomgångar och gemensam läsning/avlyssning av utvalda sagor och myter.
 • Övningar i berättar- och minnesteknik .
 • Läsa och göra arbetsuppgifter till olika typer av sagor, exempelvis folksaga och konstsaga
 • Analysera de lästa sagorna på olika sätt, enskilt och i grupp.
 • Berätta en saga.
 • Skriva en konstsaga.
 • Skriva en jämförande text.

Visa din kunskap - Bedömning

Din förmåga att förstå och analysera vad sagorna och myterna är och hur de har använts.  
Din förmåga att berätta en saga muntligt. 
Din förmåga att skriva en konstsaga som innehåller typiska sagodrag och ett passande språk. 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: