Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Skapad 2019-01-12 19:53 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om * huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga räknemetoder med tal i decimalform * olika problemlösningsmetoder samt formulera egna problem.

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om

 • Du kommer att utveckla kunskaper om decimaltal och problemlösning.

 Olika begrepp 

 • Överslagsräkning när man räknar ut ungefär vad svaret är.
 • Ungefär lika med  
 • Problemlösningsmetoder - Olika metoder och sätt att arbeta med problemlösning.

      Problemlösningsförmåga 

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. 
 • tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. 
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
 • reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.  

   

  Begreppsförmåga 

 • jämföra tal i bråkform t ex 1/3 = 2/6 (en tredjedel är lika med två sjättedelar) eller att 3/8 är större än 3/9 
 • storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform, t ex använda (en halv) ½ som referenspunkt vid jämförelser, att 4/7 är större än en halv.
 • växla mellan enkla tal i decimalform och bråkform t ex o,25 och 1/4 .
 • använda enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer.


Visa, använda och uttrycka kunskaper om; 

 • kapitlets begrepp.
 • restens innebörd vid division, minnessiffra


Metodförmåga
 

 • använda flera fungerade metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
 • använda fungerade skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform.
 • Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck, t ex 36/4 = 9, 5x14 = 70 
 • Använda likhetstecken (=) och ungefär lika med korrekt vid beräkningar.
 • formulera egna problemlösningsuppgifter.

  Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer, t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om decimaltal och problemlösning .

  Hur det centrala innehållet ska behandlas 

 • genomgångar.
 • diskussioner i helklass
 • arbeta i Koll på matematiken 
 • aktiviteter 

  Så får eleverna visa sina kunskaper

 • arbetet på lektionerna 
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3 (självbedömning,utvärdering)
 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: