Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2019-01-12 20:40 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Vi lär oss om vad som styr vårt väder och hur värme fungerar.

Innehåll

Syfte:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor i Koll på NO 4 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Prov där vi testar målen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva
Ord och begrepp
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. växelvarma djur, vind, blixt, åska, meteorolog......
Du kan självständigt förklara vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. växelvarma djur ,vind, blixt, åska, meteorolog......
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex.växelvarma djur ,vind, blixt, åska, meteorolog......
Solen
Du kan förklara på ett enkelt sätt varför solen är viktig för livet på jorden och vilka egenskaper solen har.
Du kan förklara på ett bra sätt varför solen är viktig för livet på jorden och vilka egenskaper solen har.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt varför solen är viktig för livet på jorden och vilka egenskaper solen har.
Värme och kyla
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur människor och djur kan spara värmen och hur värmen kan sprida sig.
Du kan förklara på ett bra sätt hur människor och djur kan spara värmen och hur värmen kan sprida sig.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur människor och djur kan spara värmen och hur värmen kan sprida sig.
Vind
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur vindar uppstår.
Du kan förklara på ett bra sätt hur vindar uppstår.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur vindar uppstår.
Väder
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med väderprognos och vilka olika instrument man kan använda för att mäta väder.
Du kan förklara på ett ba sätt vad som menas med väderprognos och vilka olika instrument man kan använda för att mäta väder.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt vad som menas med väderprognos och vilka olika instrument man kan använda för att mäta väder.

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör värme, kyla och väder genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör värme, kyla och väder genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: