Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser

Skapad 2019-01-13 07:45 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 2 Svenska
I januari frös isen på sjön. Men isen var tunn. Den gick sönder om man knackade på den. Efter några veckor var isen tillräckligt tjock... Hur tror du att berättelsen fortsätter?

Innehåll

Arbetsområde

Vi ska arbeta med olika berättelser muntligt och skriftligt. Vi ska undersöka innehållet, berättelsernas uppbyggnad och vilket budskap som boken/författaren vill förmedla samt kunna återberätta texterna.

 

Mål

Du ska:

 • kunna lyssna på en berättelse och återberätta den
 • kunna svara på frågor och samtala om berättelsen
 • öva på att diskutera budskap i olika berättelser
 • öva på att läsa en berättelse och återberätta den
 • förstå berättelsers uppbyggnad - röda tråden (inledning, händelse/problem, lösning och avslutning)
 • skriva en berättelse enskilt eller tillsammans med en kamrat 
 • öva på att använda stor bokstav, mellanrum och punkt i din text

Arbetssätt

Du ska få

 • lyssna på olika berättelser
 • läsa egna berättelser
 • återberätta texter
 • skriva och göra bilder till berättelser
 • dramatisera 
 • samtala om, diskutera och jämföra olika berättelser

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du:

 - kan återberätta och svarar på frågor på en text

 - har förståelse för berättelsers uppbyggnad

 - kan skriva en enklare berättelse enskilt eller tillsammans med en kamrat

 - kan använda stor bokstav, mellanrum och punkt

 

 

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: