👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta med kroppen

Skapad 2019-01-13 10:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Under arbetsområdet kommer vi att utforska den mänskliga kroppen och hur den kan användas i inom bildkonsten för att förmedla olika känslor. Vi börjar med att lära oss kroppens proportioner. Området avslutas med en skulptur i vilken du gestaltar en känsla.

Innehåll

Förproduktion 10 min
Teckna en människa så realistiskt som du kan. 

Kroppens proportioner 
Teckna efter läraren, steg för steg. 

Fotosession:

Arbeta i par och gestalta en känsla med hjälp av kroppen. 
Ställ dig i en pose som du tycker visar en viss känsla. Fotografera varandra. Tänk på att få med hela kroppen i bild. Fota från olika vinklar.

Slutproduktion - Skulptur 

Använd ståltråd för att bygga upp en stomme. 

Återskapa din kroppsställningen från fotografierna genom att forma metallfiguren. 

Bygg upp kroppens volymer med hushållspapper. 

Klipp remsor av gipsväv, doppa i kallt vatten och lägg på, lager på lager. 

Använd fingertopparna för att släta ut gipset. 

Låt torka.

Måla figuren. 

Bildlogg
Beskriv din arbetsprocess och berätta om den känsla du velat gestalta. 

Matriser

Bl
Bild

Du håller på att utvecklas och
Du visar att...
Framställa bilder
Lär dig hur kroppen kan användas i bild för att berätta och kommunicera om erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Du kan använda kroppen i bild för att berätta och kommunicera om erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Framställa bilder
Lär dig att skapa genomarbetade bilder där budskapet framgår.
Du kan skapa genomarbetade bilder i vilka ett budskap tydligt framgår.
Tekniker, verktyg och material
Lär dig att variera ditt penntryck och pröva olika sätt att hålla pennan för att skapa mjuka övergångar, volymer och djup.
Du kan variera ditt penntryck och prövar olika sätt att hålla pennan för att skapa mjuka övergångar, volymer och djup.
Tekniker, verktyg och material
Lär dig att skissa löst i början när du tecknar upp helheten.
Du kan skissa löst i början när du tecknar upp helheten.
Tekniker, verktyg och material
Kom med egna idéer om hur du kan använda olika tekniker, verktyg och material.
Du kommer med egna idéer för hur du kan använda olika tekniker, verktyg och material.
Tekniker, verktyg och material
Lär dig att teckna av på frihand med hjälp olika metoder såsom syftning, mellanrumsformer och "ett skelett" av cirklar och linjer och för att åstadkomma likhet.
Du kan teckna av på frihand med hjälp olika metoder såsom syftning, mellanrumsformer och "ett skelett" av cirklar och linjer och på så sätt åstadkomma likhet.
Tekniker, verktyg och material
Lär dig att kalkera av en bild med hjälp av ett ljusbord (fönster eller datorskärm).
Du kan kalkera av en bild med hjälp av ett ljusbord (fönster eller datorskärm).
Tekniker, verktyg och material
Lär dig metoden för att överföra bilder från en skiss till ett ritpapper.
Du kan metoden för att överföra bilder från en skiss till ett ritpapper.
Bildkomposition
Lär dig kroppens proportioner.
Du kan kroppens proportioner.
Bildkomposition
Lär dig att utnyttja kroppens, linjer och riktningar, för att ge ett intryck av stillhet, rörelse, balans eller obalans som går hand i hand med den känsla du vill förmedla.
Du utnyttjar kroppens, linjer och riktningar, för ge ett intryck av stillhet, rörelse, balans eller obalans som förstärker den känsla du vill förmedla.
Bildkomposition
Lär dig att utnyttja olika bildvinklar för att förstärka den känsla du vill förmedla.
Du kan utnyttja olika bildvinklar för att förstärka den känsla du vill förmedla.
Bildkomposition
Lär dig att teckna med ett högre penntryck för att skapa effektfulla kontraster, dvs skillnader mellan ljus och mörker.
Du kan teckna med ett högre penntryck för att skapa effektfulla kontraster, dvs skillnader mellan ljus och mörker.
Bildkomposition
Lär dig att arbeta med bakgrunden och skapa rumslighet med hjälp av skuggning.
Du kan arbeta med bakgrunden och skapa rumslighet med hjälp av skuggning.
Bildkomposition
Lär dig att utnyttja hela papprets yta och att arbeta på ett medvetet sätt med din placering av kroppen.
Du kan utnyttja hela papprets yta och att arbetar på ett medvetet sätt med din placering av kroppen.
Bildkomposition
Lär dig att arbeta med fallskuggor och självskuggor på ett logiskt och genomgående sätt utifrån en ljuskällas placering.
Du kan skapa fallskuggor och självskuggor på ett logiskt och genomgående sätt utifrån en ljuskällas placering.
Formulera och välja handlinsalternativ
Lär dig att arbeta mer självständigt.
Du arbetar självständigt på ett sätt som leder frammåt.
Formulera och välja handlinsalternativ
Lär dig att beskriva de val du gjorde under arbetet och att motivera varför du gjorde dem.
Du kan beskriva de val du gjorde under arbetet och motiverar varför du gjorde dem.
Ge omdömen om arbetet
Lär dig att ge omdömen om ditt egen arbetsprocess och koppla ditt sätt att arbeta till hur din bild blev. Dvs bildens kvalitet, vad den uttrycker och innehåller, samt hur väl den fungerar i sitt sammanhang.
Du kan ge omdömen om ditt egen arbetsprocess och kopplar det som skedde under processen till hur din bild blev, dvs bildens kvalitet, vad den uttrycker och innehåller, samt hur väl den fungerar i sitt sammanhang.
Beskriva
Lär dig att använda fler ämnesspecifika begrepp när du beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion.
Du kan använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion.