Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågrörelse Optik, Akustik & Teknik

Skapad 2019-01-13 11:07 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Biologi Teknik Fysik
Laser, Illusioner och Musik hur våra sinnesorgan tolkar olika vågrörelser är detta arbetsområde:

Innehåll

Hur funkar det?

Laser, Illusioner och Musik hur våra sinnesorgan tolkar olika vågrörelser är detta arbetsområde:

 

https://youtu.be/IF-M86ixa3I

 

Optiska illusioner: https://youtu.be/-IWk5NkxQF8

 

Lyssna gärna på en Mr parr

ljud

https://youtu.be/mqX2f_yrHCQ

ljus

 

https://youtu.be/CbkaL-vgiKI)

 

Vi kommer undersöka hur sinnesorganen fungerar genom att undersöka och titta på olika modeller men även genom att dissekera ett sinnesorgan ögat.

 

Du kommer även få möjlighet att konstruera en högtalare som en del av ämnet teknik men även så att du för en ökad förståelse för akustik (Ljud och Örat)Arbetsgång Optik & Akustik

 

 • Vi kommer arbeta tillsammans kring betydelsen av och förståelsen för olika begrepp och hur de kan användas för att beskriva sinnesorganen och olika modeller i fysiken

 

 • Vi kommer genom texter, filmklipp, genomgångar och undersökningar studera olika modeller av hur våra sinnesorgan tolkar fysiska fenomen och modeller

 

 • Du kommer att få se olika modeller av hur de kan användas för att visa hur strålning och partiklar fungerar

 

 • Vi kommer att diskutera vilka faktorer som påverkar sinnes organens funktion och våran hälsa.

 

 • Du kommer att få se olika modeller av hur de olika organen fungerar och hur de samverkar.

 

 • Du kommer att ges möjlighet att träna dig på att beskriva hur modellerna fungerar och att testa hur du kan användas för att demonstrera samband

 

 • Du kommer få göra olika inlämning där du visar hur modellerna kan beskriva hur våra sinnesorgan tolkar vår omgivning.

 

 • Du kommer få dokumentera en undersökning

 

 • Du kommer få göra komma ihåg uppgifter där du tränar ditt minne

 

 • Du kommer få  undersökande några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

 

 • Du kommer få göra en egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. (högtalare)
Mål för arbetet

När du avslutat arbetsområdet bör du:

 • Kunna beskriva hur olika saker i din omgivning och samhället  kan kopplas till din förståelse av ljud och ljus. T.ex Varför kan ingen höra dig skrika i rymden?

 

 • Genomfört undersökning där du testar olika modeller av vågrörelser och dokumenterat dessa.

 • Ha lärt dig flera nya begrepp

 • Förstå hur dina sinnesorganen fungerar och hur olika faktorer påverkar dig

 • Redogöra för hur olika åtgärder kan få positiv eller negativ påverkan på din hälsa.

 • Förstå tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur

de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. (Högtalare)

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

Bedömning

 • Användningen av kunskaper om olika naturvetenskapliga sammanhang och att ge exempel med användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier se matris

 • Hur väl du kan beskriva och redogöra för hur de olika delarna i sinnesorganen samverkar

 • Hur du dokumenterar dina undersökning av elektromagnetisk strålning och vågrörelser

 • Hur väl du använder de centrala begreppen i dina beskrivningar

 • Hur väl du kan genomföra konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. (Högtalaren)

 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Matriser

Fy Bi Tk
Optik, Akustik & Sinnesorganen

Rubrik 1

Optik, Akustik & Sinnesorganen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper & Begrepp
Användningen av kunskaper om olika naturvetenskapliga sammanhang och att ge exempel med användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier
Du har använt begrepp för att beskriva ett fenomen inom Akustik eller Optik
Du har använt korrekta begrepp för att beskriva ett fenomen inom Akustik och Optik
Du har använt korrekta och olika begrepp för att beskriva ett fenomen inom Akustik och Optik
Du har använt korrekta och lämpliga begrepp för att beskriva ett fenomen inom Akustik och Optik
Kunskaper & Begrepp
Användningen av kunskaper om olika naturvetenskapliga sammanhang och att ge exempel med användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier
Du har gett exempel på hur du med en modell kan förklara ett sammanhang i akustik eller optik
Du har gett exempel på hur du med en modell kan förklara ett sammanhang i akustik och optik
Du har gett olika exempel på hur du med en modell kan förklara ett sammanhang i akustik och optik som du kan dra korrekta slutsatser ifrån
Du har gett olika exempel på hur du med en modell kan förklara ett sammanhang i akustik och optik som du kan dra korrekta slutsatser ifrån och föreslår förbättringar av hur modellen kan användas.
Konstruktion Tk
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till alternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven alternativ som leder framåt.
Dokumentation NOTk
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Du har dokumenterat undersökningen med text och bild
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: