Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1521-1611

Skapad 2019-01-13 11:14 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6
Du kommer att stifta bekantskap med bl.a. Gustav Vasa, Kristian Tyrann och Nils Dacke. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.

Innehåll

Undervisningen i historia ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop,
 • granska, tolka och värdera källor,
 • reflektera över hur du och andra människor använder kunskaper i historia,
 • använda historiska begrepp för att för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.

Bedömning - vad och hur

VAD?

Vilka kunskaper har du om;

 • hur det var på 1500-talet, historiska händelser och personer,
 • hur förändrades samhället, vad människor gör och hur de lever,
 • hur du ska använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever,
 • spår av historien som du kan visa och förklara i den tid vi lever i,
 • historiska begrepp och kan använder dem.

HUR?

 • Ni kommer bedömas genom ett skriftligt test i i slutet av arbetsområdet av Gustav Vasa
 • Genom iakttagelser under lektioner och i gemensamma diskussioner.

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningens innehåll 

 

·      Tidsperiod Vasatiden 1521-1611

·      Förändringar i Sverige:

- Ett självständigt land

- Kungens makt ökar

- Ny riktning för kyrkan

- Arvrike

·      Vad historiska källor, t.ex. brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

·      Spår av Vasatiden kan avläsas i våra dagar

·      Historiska personer och händelser:

VIKTIGA HÄNDELSER

-Stocholms blodbad

- Gustav Vasa leder ett uppror mot Kristian II

- Gustav Vasa blir Kung

- Kyrkan förändras (reformationen)

-Bråket mellan Gustav Vasas söner, Erik, Johan och Karl.

VIKTIGA PERSONER

Gustav Vasa

Kristian II

Martin Luther

Olaus Petri

Erik XIV, Johan II, Karl IX

 

 

Arbetsformer

Disskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör lärandet.

Delaktighet i bedömningsutvecklingen, kunskap om vilka mål som ska nås och hur vi ska göra för att nå dem.

Eleverna används som undervisningsresurser för varandra.

Gemensamt hjälps vi åt att nå målen.

Alla ska vara delaktiga i undervisningen, genom att använda t.ex. namepicker, pinnar med namn.

Vi arbetar i par, grupp, klassen.

Eleverna lär av varandra och delar med sig av kunskaper som de får samt delar med sig av källor som de upptäcker.
Vi tittar på olika program som knyter an till ämnet samt antecknar viktiga uppgifter till satta mål.

Vi arbetar med "Upptäck historia" i deras webbapp finns text inläst, (även i inläsningstjänst kan ni lyssna på text till ämnet) samt olika övningar för att träna och kunna kunskapsmålen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: