👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4 - 2018/2019

Skapad 2019-01-13 11:51 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 Bild
En bild säger mer än tusen ord.

Innehåll

Målen med undervisningen

Du ska kunna

 • framställa olika typer av bilder.
 • använda olika tekniker, verktyg och material när du skapar bilder.
 • reflektera kring ditt bildskapande.
 • delta i samtal kring bilder.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Bildframställning:

 • Framställa bilder med olika metoder och verktyg.

Redskap för bildframställning:

 • Färglära: grundfärger, blandfärger, gråskala.
 • Olika tekniker, material och verktyg, t.ex. oljepastellfärger, vattenfärger och lera.

Bildanalys:

 • Konstnärer och konstbilder.
 • Ord och uttryck för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder.

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av:

 • genomgångar. 
 • diskussioner. 
 • aktiviteter och övningar, enskilt och i grupp. 
 • bildframställning.

Bedömning

Du ska kunna

 • framställa/skapa olika typer av bilder.
 • använda dig av dina kunskaper i färglära samt av de tekniker, verktyg och material som vi har gått igenom när du skapar bilder.
 • reflektera kring ditt bildskapande.
 • delta i samtal kring bilder.
 • känna till några konstnärer och deras verk.

 

Matriser

Bl
Bild åk 4

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap på ett enkelt sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och utvecklat sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat, idérikt och välutvecklat sätt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du arbetar enligt instruktioner med hjälp av handledning.
Du arbetar självständigt enligt instruktioner och bearbetar dina bilder.
Du utvecklar dina egna idéer och väljer handlingssätt som leder framåt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete till viss del.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett utvecklat sätt.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett väl utvecklat sätt.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett enkelt sätt.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett utvecklat sätt.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett väl utvecklat sätt.