Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Barnen jobbar med sin födelsedagssiffra

Skapad 2019-01-13 12:12 i Backabyns förskola Båstad
Förskola
Vi startar upp det nya året 2019 med, att alla barnen får skapa sin personliga födelsedagssiffra som de kommer att få när de fyller år.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningsaktiviteten är att uppmärksamma barnens identitet. Barns eget namn och ålder är en del av deras identitet. Och att fylla år är viktigt och är en anledning att på olika sätt uppmärksammar ett barn. 

Vilka läroplansmål vill vi att barnen möter

Att utveckla sin identitet och känner trygghet i den.

Att utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

Att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Att utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Att utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Att utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur ska vi göra 

Vi arbetar med barnen i små grupper. Vi anpassar aktiviteten efter varje barn. Vi utgår från en siffermall. Barnen får välja färg på siffran som de tycker om.  Tillsammans pratar/sjunger vi färger. Barnen klipper ut sin siffra efter förmåga med stöttande pedagog. Vi pratar om siffror och räknar tillsammans samt pratar om när barnet fyller år, ex; vår, sommar. Barnen väljer att dekorera sin siffra efter eget val av klistermärken/glitter etc. Siffran lamineras och sätts upp på väggen tillsammans med barnets namn. 

Unikum

Dokumentera lärprocesser och publicera i barnets lärlogg. (Foto/text/barnets egna ord/uttryck och observationer) 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter

Barnkonventionen; Varje barn har rätt att behålla sin identitet, rätt till ett eget namn, och ett medborgarskap (UNICEF, 2016). 

Sociokulturellt perspektiv; Ett teoretiskt perspektiv där kommunikation, språk, samspel, stöttande pedagoger och verktyg (ex pennor/papper/sax) står i focus (Säljö, 2014).

Komplement till det sociokulturella perspektivet är John Deweys teori att lärandet ska vara en demokratisk och aktivt process ”Learning by doing” (Forssell, 2018).

Att vara aktiv i sitt lärande kan barnet vara genom de estetiska lärprocesserna och att estetiska läroprocesser bör göra barnet mer delaktig i sin egen lärandeprocess. Därför att barnen får lov att uttrycka sig genom skapandet (Karlsson Häikiö, (2007).

Vi i förskolan har en lång beprövad erfarenhet av att fira olika traditioner i förskolan och där ingår bland annat att barnens födelsedagar alltid uppmärksammas på förskolan. VI firar oftast den dagen de fyller år eller när barnet kommer tillbaka från ledighet. Under samlingen är födelsedagsbarnet huvudperson och det uppmärksammas med att barnet får sin födelsedagssiffra, bära en tårthatt eller krona, sång och aktiviter samt att vi dokumenterar barnets dag genom att fota och sätta upp på en given plats på förskolan. (Det blir en gemensam kommunikationsplats för barnen) Samt at barnet tar med sig sin personliga födelsedagssiffra hem. 

 

Referenser

  • Forssell, A. (red.) (2018). Boken om pedagogerna. (Sjunde upplagan). Stockholm: Liber.
  •  
  • Karlsson Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Diss. Göteborg : Göteborg universitet, 2007. Göteborg.

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  • UNICEF (2016). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF.

 

  •  
  •  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: