👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Notiser och nyhetsartiklar

Skapad 2019-01-13 12:18 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F Svenska som andraspråk
Notiser och nyhetsartiklar fyller en viktig funktion i våra liv. De informerar oss om vad som händer i världen, både lokalt och globalt. De ska vara välskrivna och locka oss till vidare läsning samtidigt som innehållet ska vara sakligt och utan åsikter. Ingen lätt uppgift, kan tyckas.

Innehåll

Under det här arbetsområdet är den informativa texten i fokus. Inga åsikter är inblandade utan ren och skär fakta står i fokus. Du kommer att läsa artiklar och notiser. Du kommer att få kunskap i hur en artikel och notis är uppbyggd och du kommer att skriva en artikel och en notis på egen hand. 

Bedömning sker under arbetets gång ( var aktiv på lektionerna och visa hur du tänker). 

Jag bedömer artikeln och notisen.

Uppgifter

 • Arbetsgång för notiser och nyhetsartiklar

 • Arbetsgång för notiser och nyhetsartiklar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9