👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-01-13 12:44 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Översikt Europa samt kartkunskap kopplat till olika regioner.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Europa, vi ska fördjupa oss i kartkunskap om länder, floder, berg och huvudstäder. Vi ska jämföra i de olika regionerna i Europa med varandra. Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt? Vi kommer även att lära oss om topografiska och tematiska kartor.

Innehåll

Syftesmål

Du ska lära dig fakta om Europa och Europas regioner. Du ska lära dig var det bor flest människor samt diskuterar orsakerna till att det är så utifrån geografiskt läge, klimat, natur mm. Du ska även bli ännu bättre på att hanterar en kartbok och hur man hittar fakta med hjälp av kartboken.

Undervisningens innehåll

Kartkunskap: Breddgrader, längdgrader, väderstreck. Arbete med atlas men även med olika program på internet.

Europakunskap: Jämförande analyser mellan de olika regionerna om varför befolkningen är koncentrerad till vissa områden, varför städer ligger som de gör osv.

Namngeografi: Länder, huvudstäder, bergskedjor, hav, floder mm

Material: kartbok, filmer, läroböcker, internet och stencilmaterial.

Bedömning

I bedömningen kommer jag att se hur väl du:

 • kan hantera en atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder
 • har förståelse ord och begrepp tillhörande arbetsområdet och hur du använder dessa
 • har kunskap om Europas namngeografi
 • har kunskap om väderstrecken och gradnätet
 • känner till vad som är utmärkande för olika regioner
 • hur väl du arbetar och för arbete framåt
 • hur du utvecklar dina svar och drar slutsatser
 • bedömning sker fortlöpande men också via prov

 

Arbetsområdet påbörjades i december 2018 och avslutas vecka 6 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6