👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2019-01-13 13:23 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Brobygge med dokumentation. Utvärdera och ompröva.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du ska få bygga en bro tillsammans med din grupp. Vilken bro väljer ni att bygga?

Innehåll

Syfte

Träna på att skapa en hållfast bro och utvärdera arbetet efter varje lektion genom dokumentation

 

 

Arbetsgång

Genomgångar med bla Powerpoint presentationer

Söka information i böcker och på internet.

Källkritisk

Grupparbete med olika ansvarsområden

Du ska rita er bro innan ni bygger en bro av glasspinnar med limpistoler

Daglig dokumentation i arbetet

Utvärdera och ompröva

Ni kommer

Diskussioner

 

Bedömning

Fortlöpande under arbetets gång

Dina ritningar, utvärderingar och dokumentationer i din dagbok

Hur du för arbetet framåt i gruppen

Ert gemensamma arbete och diskussioner

Hur du använder ord och begrepp tillhörande arbetsområdet

Eventuellet läxa