👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-01-13 13:51 i Centrumskolan Munkedal
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att arbeta med texttypen berättande text i skrivsvenska.

Innehåll

Berättande text. Vi kommer att arbeta med hur en berättande text är strukturerad, uppbyggt med rubrik, inledning, händelser, problem, upplösning och avslut.

I grammatiken kommer vi att arbeta med ordklassen verb, tidsord och repetera skiljetecken.

Ni kommer också att tillsammans i helklass och enskilt få skriva en egen berättelse.

Vi lyssnar också på örnnästet i helklass där vi tränar på olika strategier för att komma ihåg vilka karaktärer vi stöter på, vad som hänt i boken och vad vi tror kommer att hända.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6