👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröngrupp rörelse vt 2109

Skapad 2019-01-13 13:58 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Varje måndag har barnen på avdelningen Smultronet gymnastik, i gymnastiksalen,samt utomhus på våren.
Förskola
I gymnastiksalen ges barnen möjlighet att träna på motorik, hitta rörelseglädje, träna kroppsmedvetande samt att lära sig att samarbeta med andra.

Innehåll

MÅL

METOD

Under våren kommer halva gruppen att  ha rörelse i vår lekhall på tisdagar.

Den andra halvan har språksamling.

Vi tränar grundrörelser, kroppsmedvetande och rörelseglädje samt samarbete.

Vi använder oss av Babblarnas språk gympa för arr kunna kombinera, språk och rörelse.

Barnen får möjlighet att ge önskemål på lekar, träning mm. Därmed får barnen inflytande. 

 

BAKGRUND Varför?

Syftet är att barnen hittar fler sätt att

hitta rörelseglädje, inspirera andra, dela med sig av sina erfarenheter,samt lär sig att samarbeta med andra.

 

DOKUMENTATION

Dokumentation sker via kamera,

Vid varje tillfälle ges barnen möjlighet

att berätta: Vad tycker du var roligt, svårt, vad vill du träna mer på och vad vill du göra nästa gång?

Tips och ideér noteras och följs upp.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Uppföljning sker efter varje lektion. samt att utvärdering görs i slutet av terminen, även barnens 

åsikter dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016