Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2019-01-13 14:04 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 2 – 3 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Det var en gång.... Att få lyssna på en saga lär oss att lyssna och att använda vår fantasi. Vi får tillgång till saker och miljöer som inte finns i vår vardag och får oss att drömma oss bort till en annan värld. Vi får ta på oss roller som vi inte har i vanliga fall och kanske utmana det som vi är vana vid. I arbetet med sagor får vi samtidigt som vi har roligt lära oss att lyssna, berätta och skriva - vi blir aldrig för gamla för att uppskatta sagornas värld!

Innehåll

Kunskaper vi tittar på SV:

-     Kunna delta i samtal om sagor (budskap och handling)

-     Medverkar i att göra en muntlig presentation samt välja ett verktyg

-     Kunna läsa en enkel saga för sig själv och för andra, med stöd av bilder

-     Medverka i att jämföra en saga, faktatext och instruktion

-     Skriva en enkel saga med hjälpmedel där texten har början, mitt och slut samt stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

 

VSå här kommer vi att jobba SV:

-     Widgit go – att skapa egna sagor

-     Fyrfältare kring sagor (början mitt och slut)

-     Små sagoböcker från materialförrådet om de vanligaste sagorna.

-     Göra en teater med musik kring en saga.

-     Sagomallar (egentillverkade med olika börjor, händelser och slut.)

-     Temakartor kring sagor.

-     Ipads med Bookcreator

-     Egengjorda plastade mallar med kardborre att sätta in ord, bilder och fraser och jämföra saga, faktatext och instruktion.

-     Bilderböcker och sagor från biblioteket – låna.

-     Göra en ”sagostol” i klassrummet där man får sitta när man läser upp sina berättelser eller sagor.

-     Läs-med-sagor från UR

-     https://tobiasklassrum.wordpress.com/2017/02/17/sagor/    bra genomgång på Youtube om olika sagor!!!

 

 

Kunskaper vi tittar på SO:

-     Kunna peka ut stenåldern på en tidslinje

-     Delta i samtal om rätt/fel samt konsekvenser för handling i olika sagor.

-     Kunna nämna en känd sagoförfattare och peka ut på kartan var hen kommer ifrån

 

Material att använda:

-     Sagoböcker på svenska och engelska

-     Flickors historia förr 

-     Färglägga sagofigurer i tvärtom-roller t ex en kvinnlig skurk

-     Sagor från SLI eller Youtube att prata kring.

-     Filmer om förr och nu t ex avsnitt från Kajsa Kavat, Emil i Lönnerberga

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i samtal om livet förr och nu utifrån skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: