Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature Circle Year 6

Skapad 2019-01-13 15:02 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
Under de närmaste veckorna ska vi tillsammans läsa en bok som heter Cool, skriven av Michael Morpurgo. Vi kommer lära dig grunderna i hur en litteraturcirkel kan fungera och vilka olika roller man kan ha när man arbetar i en litteraturcirkel. Vi läser boken tillsammans och går noggrant igenom varje roll. Du kommer också att få samtala i mindre grupper om det lästa.

Innehåll

In literature Circles, you gather together to discuss a piece of literature in depth. The discussion is guided by your response to what you have read. You may hear and talk about events and characters in the book, or personal experiences related to the story. Finally, literature circles guide you to deeper understanding of what you read through structured discussion and extended written and artistic response.

Uppgifter

  • Literature Circle Cool Year 6

  • Glosläxa v.5

Matriser

En
Engelska år 4-6

Kunskapskraven i år 6.

F
E
C
A
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för att nå upp till kunskapskraven för nivå E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förbättra arbetet
Eleven kan ännu inte eller är osäker på hur arbetet kan förbättras.
Eleven vet hur arbetet kan förbättras på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven vet hur arbetet kan förbättras på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven vet hur arbetet kan förbättras på ett väl fungerande sätt.
Ansvar och planering
Eleven kan ännu inte eller är osäker på hur han/hon tar ansvar och planerar arbetet.
Eleven kan ta ansvar och planerar arbetet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ta ansvar och planera arbetet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ta ansvar och planerar arbetet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: