Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd VT19, 3-6

Skapad 2019-01-13 15:34 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 6 Slöjd
Under denna terminen kommer vi att arbeta med olika arbetsområden beroende vilken årskurs du går i. Syftet är att du utvecklar kunskaper om material, hantverkstekniker och miljöaspekter. Genom de olika arbetsområdena kommer du få möjlighet att bli bättre på att utveckla idéer, framställa föremål genom att använda olika tekniker och material.

Innehåll

Terminsplanering i trä- och metallslöjd

Inför varje arbetsområde kommer du få mer information om vad vi ska jobba med, vilka tekniker vi ska använda samt vad vi ska bedöma och hur. Du kommer också reflektera över din slöjdprocess från idé till resultat.

Målet med undervisning i slöjd är att utveckla din förmåga...

 • att formge och framställa föremål med hjälp av material och med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet
 • att utvärdera arbetsprocesser och resultat
 • att använda slöjdspecifika ord och begrepp när du berättar och beskriver

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan presentera dina idéer till slöjdarbete och bidra med förslag till hur du kan utveckla ditt arbete
 • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du gör slöjdarbeten av olika slag
 • du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.
 • du arbetar på ett säkert sätt och använder verktygen på ett ändamålsenligt sätt

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När läraren lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Vi tittar på många delar i slöjdprocessen:

 • dina idéer
 • din arbetsprocess
 • ditt resultat

Alla delar är viktiga vid bedömning i slöjden.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi bl.a. arbeta med följande under denna terminen:

 • Namnskylt (figursågning i plywood)
 • Spel "tre i rad" (hantera kapsåg, pelarborrmaskin och målningsteknik)
 • Nyckelring (klippa och forma metall)
 • Fantasifigur (figursågning i tjockare material, forma med olika redskap)
 • Låda/skrin med gångjärn (äldre eleverna)

Du kommer att få lära dig om olika material och vad/hur man kan använda dem.

Vi kommer tillsammans att undersöka vad man kan göra och hur.

Samtidigt som du arbetar med detta kommer du att få lära dig om olika hantverkstekniker, redskap och verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: