Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2019-01-13 15:37 i Hallsta skola Norrtälje
En planering utifrån Gleerups läromedel i svenska: Prima 1. Kapitlet heter ”Gott och ont”.
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska hoppa in i sagans värld och se vad som finns i dem! Drakar, troll, alver...

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 3-8

Förmågor

 •  

Innehåll i undervisningen:

 • Högläsning, lyssna på sagor, samtala och tänka om dem.
 • Återberätta sagor muntligt med stöd av bilder.
 • Återberätta skriftligt en saga tillsammans i grupp med stöd av bilder från ursprungssagan.
 • skriva en egen saga med bild och text.
 • Läser faktatexter om sagoväsen.

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

 • Kunna berätta en saga
 • Veta vad som är typiskt för en saga
 • Kunna skriva en enkel saga med tydlig handling
 • Kunna använda bilder till din text
 • Kunna samtala och tänka om texter
 • Kunna jämföra sagotext med faktatext

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Exempel på hur elevernas kunskaper inom området kommer att bedömas utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

Formativ

 • Genomföra ett moment i taget och ser hur eleverna tar emot den undervisningen och utveckla arbetsuppgifterna så det passar eleverna under arbetets gång.

Summativ

 • Eleverna ska skriva en egen saga med bild och text. Sagan ska innehålla en tydlig:början, problem, lösning och slut.

Uppgifter

 • Min saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv Bl SvA
Sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jag kan berätta en saga med stöd av lärare.
Jag kan berätta en saga så andra förstår vad handlingen.
Jag kan berätta en saga med egna ord så andra förstår handlingen.
Ny aspekt
Jag kan berätta något om hur en saga börjar.
Jag kan berätta om vad en saga ska innehålla.
Ny aspekt
Jag kan rita någon bild och berätta vad bilden ”handlar” om. Jag skriver av text som läraren skrivit åt mig.
Jag kan skriva en saga med innehåll och rita bilder till dem. Jag behöver lite hjälp för att skriva text till mina bilder så andra förstår vad sagan handlar om.
Jag kan skriva en saga med rätt innehåll och rita bilder till dem. Jag skriver text med en handling till mina bilder så andra förstår vad sagan handlar om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: