Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LE GRUFFALO-J.DONALDSON Att skapa olika textgenrer med hjälp av en specifik barnboksklassiker

Skapad 2019-01-13 16:07 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I detta temaområde kommer vi, med utgångspunkt i boken “ Le Gruffalo" av Julia Donaldson, att arbeta med bl.a. ordförståelse, hör-och läsförståelse, skrivträning med olika textgenrer, samt muntliga presentationer på franska.
Grundskola 1 – 6 Modersmål
I detta temaområde kommer vi, med utgångspunkt i boken “ Le Gruffalo" av Julia Donaldson, att arbeta med bl.a. ordförståelse, hör-och läsförståelse, skrivträning med olika textgenrer, samt muntliga presentationer på franska.

Innehåll

TEMA: LE GRUFFALO-J.DONALDSON

Att skapa olika textgenrer med hjälp av en specifik barnboksklassiker

 

I detta temaområde kommer vi, med utgångspunkt i boken “ Le Gruffalo" av Julia Donaldson, att arbeta med bl.a. ordförståelse, hör-och läsförståelse, skrivträning  med olika textgenrer, samt muntliga presentationer på franska.

 

SYFTE: Att utveckla förmågan att…

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 • Muntliga presentationer

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

Du kommer att lära dig…

 • Olika bokstavskombinationer, hur de stavas och uttalas på franska

 • Att  läsa båda högt och tyst delar av en bok på franska

 • Att nämna och använda skiljetecken (./,/?/!) för god effekt. (ÅK 1-3)

 • Att stava de  förekommande orden i boken samt skriva listor.

 • Att känna igen samma ord från boken skrivna i olika stilar.

 • Att berätta om och beskriva några karaktärer i en bok med hjälp av adjektiv samt ge din åsikt om dem.

 • Att bygga korta meningar med stor bokstav och rätt ordföljd för att kunna svara på frågor om boken i hela meningar.

 • Att  skriva några hela meningar för att beskriva ett djur (ÅK 1-2)

 • Att skriva en kort faktatext, en kort beskrivande text samt en kort berättande text (ÅK 3-4)

 • Att skriva en faktatext, en beskrivande text, samt en berättande text, som visar god textuppbyggnad, språkets struktur och språklig variation samt kännedom om grundläggande fransk grammatik och tempus.

 

GENOMFÖRANDE:

Så här ska vi arbeta…

 • Läsa boken ”Le Gruffalo”-J.Donaldson både högt och tyst.

 • Lära oss de nya ordförråd genom att skriva ner de och träna på stavningen.

 • Bygga upp kunskap inom området genom att:

Arbeta med en tankekarta för att  samla på ord och begrepp som behövs för att prata om de olika djur i boken ( utseende, beteende, matvanor, förekomst, m.m)

 • Diskutera,  sammanfatta sagan och svara både muntligt och skriftligt på förståelse frågor kring sagan.

 • Titta på filmen “le Gruffalo”. (diskussion kring eventuella skillnader mellan filmen och boken).

 • Diskutera hur man beskriver en person/ett objekt.

 • Diskutera Gruffalon porträtt och anteckna några ord eller korta meningar. (ÅK 1-3)

 • Lära oss om vad ett adjektiv är och hur man använder adjektiv för att beskriva någon eller något på franska.

 • Lära oss om motsatsord.

 • Individövningar

 • Skapa, rita och skriva.

 • Lära oss, med hjälp av en modell och en mall, skriva en faktatext om ett djur i boken, sedan skriva egen faktatext om ett annat djur. (ÅK 4-6)

 • Kunna redovisa muntligt din faktatext för andra.

 • Lära oss skriva/bygga en liten beskrivande text tillsammans om Gruffalo. (ÅK4-6)

 • Skriva din egen beskrivande text om ditt eget hemska odjur.(ÅK 4-6)

 • Kunna presentera muntligt din beskrivande text för andra.

 • Skapa en saga genom att använda några ord och bilder från boken (tillsammans). (ÅK1-6)

 • Skapa muntligt (ÅK1-3), skriftligt  (ÅK 4-6) din egen saga med andra djur.

 • Kunna presentera din saga för andra.
BEDÖMNING:  

Bedömning sker kontinuerligt genom:

 • Samtal och diskussioner

 • Förmåga att presentera muntligt det du lärt dig om ditt valda djur,

 • Förmåga att presentera muntligt din karaktär och din egen saga till andra, eventuellt med hjälp av olika bilder, eller skrivna ord eller korta meningar (ÅK 1-3)

 • Förmåga att skriva din faktatext, din beskrivande text samt din berättelse med rätt stavning, ordföljd, interpunktion (ÅK 3-4),  god textuppbyggnad, språkets struktur och språklig variation samt kännedom om grundläggande fransk grammatik och tempus (ÅK 5-6).DOKUMENTATION:

 • Lärarens eget material

 • Boken ”Le Gruffalo”, J.Donaldson

 • Olika beskrivande texter

 • Film “Le Gruffalo” på franska

 • Skapad ordglosa

 • Elevens egen husdjur profil, beskrivning, saga.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: