Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering v. 3-4

Skapad 2019-01-13 17:08 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi vill skapa ett tryggt klimat i barngruppen där alla känner sig respekterade och lyssnade på. Att kunna uttrycka känslor och ha förståelse för att alla bestämmer över sin egen kropp är viktiga kunskaper att lära sig.

 

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

 

I undervisningen lyfter vi barnens rätt till sin egen kropp. Vi samtalar med barnen om vad ordet stopp innebär. Det är viktigt att säga stopp när något inte känns bra och respektera när andra säger stopp. Vi utmanar barnen med att sätta ord på och beskriva känslor

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Vi gör integritetsövningar från jagvillveta.se som hjälper barnen att sätta ord på känslor, lära sig om sina rättigheter samt om kroppsgränser. Vi läser kompisböcker från barnkonvention som tar upp och beskriver deras rättigheter. Tillsammans med temafiguren Ruby använder vidigitala verktyg och estetiska lärprocesser för att synliggöra och benämna olika känslor och integritet. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: