Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3

Skapad 2019-01-13 17:10 i Hågadalsskolan Uppsala
Teknik.
Grundskola 3 Teknik
Teknik är en stor del av vår vardag men vad är teknik och hör högt torn kan jag bygga? Tillsammans med andra konstruerar vi egna byggen och förstår tekniken runt omkring oss.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • bygga och konstruera ett enkeltt torn
 • dokumentera din konstruktion som en skiss och delge andra dina idéer.
 

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • delta aktivt och bygga och konstruera ett torn tillsammans med andra
 • göra en enkel skiss över ditt bygge innan, sedan i diskussion med andra reflektera via skrift eller bild.. 
 • testa ditt bygges hållbarhet
 • en kamrat spelar in en film där du berättar om ditt bygge och skiss.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • att teknik är en stor del av vår vardag och ge exempel på olika tekniska föremål, samt vad dessa används till
 • hur tekniken har förändrats över tid för att anpassas efter våra behov
 • att konstruera och dokumentera ett eget bygge

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • vi kommer att samtala och diskutera teknik, vad det är samt hur tekniken har förändrats över tid utifrån undervisningsavsnitt kring teknik bland annat UR serien "Mitt liv som grej".
 • vi kommer att titta närmare på och samtala om hur olika höga byggnader och olika sorters broar är konstruerade.
 • vi läser och diskuterar tillsammans delar ur "Boken om Teknik 1-3"
 • vi kommer att tillsammans ta reda på fakta om några kända historiska byggnader, via "Grej of the week" och skriva egna faktatexter utifrån det vi lär oss. Vi skriver och ritar egna faktatexter utifrån stödord och läser upp dessa för varandra. 
 • vi kommer att konstruera i mindre grupper och göra egna skisser kring våra byggen av  torn.
 • vi kommer att titta på våra konstruktioner och skisser och berätta hur vi tänker för varandra.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: