Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2019-01-13 17:24 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Det var en gång.... Att få lyssna på en saga lär oss att lyssna och att använda vår fantasi. Vi får tillgång till saker och miljöer som inte finns i vår vardag och får oss att drömma oss bort till en annan värld. Vi får ta på oss roller som vi inte har i vanliga fall och kanske utmana det som vi är vana vid. I arbetet med sagor får vi samtidigt som vi har roligt lära oss att lyssna, berätta och skriva - vi blir aldrig för gamla för att uppskatta sagornas värld!

Innehåll

Kunskaper vi tittar på SV:

-     Kunna delta i samtal om sagor (budskap och handling)

-     Medverkar i att göra en muntlig presentation samt välja ett verktyg

-     Kunna läsa en enkel saga för sig själv och för andra, med stöd av bilder

-     Medverka i att jämföra en saga, faktatext och instruktion

-     Skriva en enkel saga med hjälpmedel där texten har början, mitt och slut samt stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

 

VSå här kommer vi att jobba SV:

-     Widgit go – att skapa egna sagor

-     Fyrfältare kring sagor (början mitt och slut)

-     Små sagoböcker från materialförrådet om de vanligaste sagorna.

-     Göra en teater med musik kring en saga.

-     Sagomallar (egentillverkade med olika börjor, händelser och slut.)

-     Temakartor kring sagor.

-     Ipads med Bookcreator

-     Egengjorda plastade mallar med kardborre att sätta in ord, bilder och fraser och jämföra saga, faktatext och instruktion.

-     Bilderböcker och sagor från biblioteket – låna.

-     Göra en ”sagostol” i klassrummet där man får sitta när man läser upp sina berättelser eller sagor.

-     Läs-med-sagor från UR

-     https://tobiasklassrum.wordpress.com/2017/02/17/sagor/    bra genomgång på Youtube om olika sagor!!!

 

Kunskaper vi tittar på SO:

-     Peka ut stenåldern på en tidslinje

-     Delta i samtal om rätt/fel samt konsekvenser för handling i olika sagor.

-     Kunna nämna en känd sagoförfattare och peka ut på kartan var hen kommer ifrån

 

Material att använda SO:

-     Sagoböcker på svenska och engelska

-     Flickors historia förr (låna)

-     Färglägga sagofigurer i tvärtom-roller t ex en kvinnlig skurk

-     Sagor från SLI eller Youtube att prata kring.

-     Filmer om förr och nu t ex avsnitt från Kajsa Kavat, Emil i Lönnerberga

-     Filmer om forntiden samt bilderböcker/sagor om detta t ex Barna Hedenhös, Flintstones julkalendern om stenåldern

-     Tidslinje

-     Tecknade bilder från Pinterest tex vapen, kläder mm

 

-     Kartor (vanliga samt digitala)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: