Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3 Vt - 19 Gaphals

Skapad 2019-01-13 18:28 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 3 Slöjd
Att tova är att bestämma över fibrernas krympningsprocess och forma det man vill. Det kan vara både lätt och komplicerat beroende på vad man väljer att skapa. vi kommer att prova på att tova på två sätt: med varmt vatten och såpa s.k våttovning samt nåltovning med torr ull och filtnål.

Innehåll

Gaphalsar

Tid: Vårterminen 2019 v 3-6

                                                          

 Syfte: 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Uppgift:

Du ska få tova i ull med hjälp av vatten och såpa och så småningom med en filtnål ( torrtova ). Du kommer att använda dig av färgat ull. Nu gäller det att vara koncentrerad så att du inte sticker dig i fingret. Nålen har ju små hullingar!!! 

 

Du ska få lära dig:

 

 • Tekniken att tova (våttova och nåltova)
 • Om materialet ull
 • Nya slöjdord/begrepp
 • Hur man kan dekorera sin gaphals.
 • Hur man väljer och tolkar färger.
 • Att sätta ord på sin arbetsprocess och utvärdera den.

 

Dessa- förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma:

 • Det färdiga alstret samt arbetet som har lett fram till det.
 • Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.
 • Din förmåga att följa de instruktioner som ges.
 • Din förmåga att berätta om ditt arbete. (muntligt och skriftligt)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: