👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyper i världen

Skapad 2019-01-13 18:38 i Ingaredsskolan Alingsås
.
Grundskola 5 Biologi
Ett arbetsområde som tar upp olika naturtyper i världen samt människan och naturens samspel.

Innehåll

Arbetsområde:

Under januari och februari kommer vi att lära oss om de olika naturtyperna skogsområden, vattenområden (sjöar, floder och våtmarker), hav, bergsområden, polarområden och ökenområden. Vi kommer att lära oss om hur djuren anpassar sig till de olika naturtyperna och människans beroende och påverkan av naturen. 

Konkreta mål:

Du ska  

 • känna till och förklara vad som kännetecknar de olika naturtyperna
 • känna till och förklara hur ett antal djur och växter anpassar sig till de olika naturtyperna
 • kunna namnge några djur och växter
 • känna till och förklara hur människan påverkar naturen
 • känna till och förklara hur människan är beroende av naturen

Du ska skriva svara på frågor och skriva faktatexter om de olika naturtyperna. Du ska göra en muntlig redovisning om någon utav naturtyperna där människans beroende och påverkan av naturen problematiseras.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara hur djur och växter anpassar sig till de olika naturtyperna
 • namnge ett antal växter och djur från olika delar av världen
 • diskutera och analysera hur människans beroende och påverkan av naturen
 • använda dig av ämnesspecifika begrepp

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer och använda oss utav läroboken "Biologi Naturen", ha genomgångar där vi lyfter aktuella ord och begrepp. Vi kommer att skriva faktatexter där innehållet bygger på givna frågor. 

Begrepp:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Naturtyper i världen

Skogar i världen
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar de olika skogstyperna på olika platser i världen.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar de olika skogstyperna på olika platser i världen.
Du kan namnge några växter och djur som finns i skogar på olika platser i världen och göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge några växter och djur som finns i skogar på olika platser i världen och göra utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Sjöar, floder och våtmarker i världen
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar de olika naturtyperna sjöar, floder och våtmarker på olika platser i världen.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar de olika naturtyperna sjöar, floder och våtmarker på olika platser i världen.
Du kan namnge några växter och djur som finns i skogar på olika platser i världen och göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge några växter och djur som finns i skogar på olika platser i världen och göra utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Havsområden i världen
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar olika hav i världen samt hur livet i dessa ser ut.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar olika hav i världen samt hur livet i dessa ser ut.
Du kan namnge några växter och djur som finns i haven på olika platser i världen och göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge några växter och djur som finns i haven på olika platser i världen och utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Bergsområden
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar olika bergsområden i världen.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar olika bergsområden i världen.
Du kan namnge några djur och växter som finns i bergsområden på olika platser i världen och göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge några djur och växter som finns i bergsområden på olika platser i världen och göra utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Polarområden
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar polarområden.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar polarområden.
Du kan namnge något eller några djur som lever i ett polarområde och göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge något eller några djur som lever i ett polarområde och göra utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Öken
Du kan göra enkla förklaringar till vad som kännetecknar ett ökenområde.
Du kan göra utvecklade förklaringar till vad som kännetecknar ett ökenområde.
Du kan namnge några djur och växter som lever i olika ökenområden i världen. Du kan göra enkla förklaringar till hur dessa anpassar sig.
Du kan namnge några djur och växter som lever i olika ökenområden i världen. Du kan göra utvecklade förklaringar till hur dessa anpassar sig.