Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vinter

Skapad 2019-01-13 18:47 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Vi arbetar med årstiden vinter under ht16.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vad händer ute i naturen på vintern? Hur klarar alla djuren sig på vintern? Vilka djur smyger omkring i snön? Vilka djur sover? När vill vi ha hög respektive låg friktion i vinterlekar? Varför faller allt neråt mot marken?

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:

 • läsa och skriva texter om djur
 • se på film
 • lära oss vilka som är vintermånaderna
 • lära oss om olika förändringar i naturen under vintern
 • undersöka och prata om friktion i samband med vinterlek

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • vintermånaderna
 • ge några exempel på förändringar i naturen under vintern
 • känna till/samtala om friktion och tyngdkraft i relation till vinterlek
 • redogöra muntligt för en näringskedja 
 • skriva en kort text om ett djur i Sverige


Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt vid genomgångar
 •  utföra skriftlig uppgift
 • deltar aktivt vid par och gruppuppgifter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Tema Vinter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Vintern
Kunna några saker som förändras i naturen när vintern kommer.
Kunna flera saker som förändras i naturen när vintern kommer.
Friktion
Kan berätta något om friktion och tyngdkraft.
Kan berätta om friktion och tyngdkraft samt ge exempel på låg respektive hög friktion.
Djuren
Kan nämna några saker djur gör på vintern. Känner till vad en näringskedja är.
Vet varför djuren gör som de gör på vintern. Kan muntligt/skriftligt berätta om vad en näringskedja är.
Fåglar
Vet att vissa fåglar stannar kvar i Sverige medan andra fåglar flyttar på vintern.
Kan namnge samt berätta om en stannfågel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: