👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-01-13 19:05 i Långåsskolan Falkenberg
Pedagogisk planering inom temaområdet vatten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och dessutom det viktigaste ämnet vi har här på jorden. Alla levande varelser behöver vatten. Visste du t.ex. att vattnet som rinner ur våra kranar kan ha druckits av dinosaurier en gång i tiden? Barnen på stenåldern kanske badade i det? Vi kommer under ett antal veckor att göra undersökningar och arbeta kring temat vatten.

Innehåll

De förmågor och kunskaper som detta tema syftar till att utveckla är:

 • vattnets tre olika former- fast, flytande och gas
 • begrepp inom området vatten såsom avdunstning, kokning och kondensering.
 • hur man genomför enkla vattenexperiment utifrån en instruktion.
 • egenskaper hos material som flyter respektive sjunker i vatten.
 • vattnets kretslopp
 • hur man kan arbeta utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt problem-hypotes-genomförande-resultat-slutsats

Begrepp

 • hypotes
 • resultat
 • slutsats
 • avdunstning
 • kondensation
 • smältning
 • stelning

Mål med arbetsområdet

Eleven ska

 • kunna vattnets olika former d.v.s. fast form, flytande form och gasform
 • kunna beskriva vattnets egenskaper i dess olika former 
 • känna till  vattnets kokpunkt och fryspunkt 
 • känna till vattnets kretslopp 
 • kunna göra enkla undersökningar och dokumentationer 

 Arbetssätt

 • arbetsblad
 • filmer
 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • experiment med hypoteser och slutsatser
 • dokumentation och redovisning
 

Bedömning

Bedömningar kommer att ske under arbetets gång, vid undersökningar, dokumentationer och diskussioner med elever.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3