Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2019-01-13 19:20 i Annerstaskolan Huddinge
Teknik för årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Teknik

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Kan vi förbättra göra om? Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

 

Syfte:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

.

 

Centralt innehåll:

 

Övergripande läroplansmål:

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kunskapskrav:

Inga krav åk 1-3

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik, och din förmåga att i skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till. Du kommer även att få göra en egen skiss och konstruktion. Förstå vad som kan vara teknik. Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera. Använda ämnes-specifika ord

 

Metod:

Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.

Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.

Vi ska ta reda på några ämnes-specifika ord.

Vi ska bygga efter egna skisser.

Vi kommer samtala och resonera kring tekniska lösningar. 

Vi kommer att titta på film om olika tekniska uppfinningar.

Eleverna kommer att arbeta i par. 

 

IKT:

Det digitala verktyget kommer att använda kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar och filmer på smart board i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda oss av Ipads för att dokumentera i bild.

Matris:

Klicka på "Matris".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Ämnesmatris teknik 1-3

Teknik 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Har förväntade kunskaper för årskursen
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till.
Konstruktion
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Teknikutveckling
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentation
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
Teknikens historia
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: