Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, bollekar och bollspel

Skapad 2019-01-13 20:03 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Genom olika bollövningar, lekar och spel ska du få utveckla din koordination och bollkontroll. Du kommer även få lära dig ord och begrepp kopplade till bollspel samt några grundläggande regler för kidsvolley.

Innehåll

 • Syfte
 •  Idhröra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,                
 •  Idhförebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Centralt innehåll
 •  Idh  1-3Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 •  Idh  1-3Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 •  Idh  1-3Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Vad ska jag arbeta med?

 • individuella bollövningar.
 • par- och gruppövningar med boll.
 • bollekar.
 • kidsvolley.
 • aktuella begrepp.

Hur ska jag arbeta?

 • kasta, fånga och studsa bollen individuellt och i par/grupp
 • delta i bollekar
 • delta i bollspel i lag
 • samtala utifrån begrepp, bilder och situationer under lektionerna

 

Vad ska jag kunna?

 • delta i olika övningar och lekar med bollar
 • delta i och förstå de grundläggande reglerna i kidsvolley
 • förstå och kunna använda begreppen i ett samtal under lektionerna

 

Bedömning:

Aktivt delta på idrottslektionerna.

 

 • Kunskapskrav åk 6
 •  Idh  E 6Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 •  Idh  E 6Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 •  Idh  E 6Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

v.3-7

Begreppslista

kasta

fånga

studsa

passa

serva

rotera

dribbla

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: