👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser, salter

Skapad 2019-01-13 20:09 i Söderskolan Falkenberg
Under detta arbetsområdet kommer ni lära er mer om kemi, syror och baser, på molekylnivå och hur det fungerar i vardagen och på labb. Vi gör även riskbedömningar så ni kan arbeta säkert.
Grundskola 8 Kemi
Under detta arbetsområdet kommer ni lära er mer om kemi, syror och baser, på molekylnivå och hur det fungerar i vardagen och på labb. Vi gör även riskbedömningar så ni kan arbeta säkert. I slutet på arbetsområdet kommer behandla området salter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Under detta arbetsområdet kommer ni lära er mer om kemi, syror och baser, på molekylnivå och hur det fungerar i vardagen och på labb. Vi gör även riskbedömningar så ni kan arbeta säkert.  I slutet på arbetsområdet kommer behandla området salter.

 

 • Ni kommer träna förmågan att genomföra en undersökning samt att utvärdera dina resultat och skriva en rapport.

Bedömning - vad och hur

 • Genomförande laboration
 • Laborationsrapport - viktigt med teoridel och hur resultatet kopplas till teorin.

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Digilär och studi.
 • Laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9