Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and the chocolate factory

Skapad 2019-01-13 20:12 i Grebbestadsskolan Tanum
Work with the film (or the book) Charlie and the chocolate factory.
Grundskola 5 – 6 Engelska
Charlie is a poor boy who lives with his parents and his four grandparents in a tiny house. He is very excited when he hears that there are four golden tickets to visit the nearby Willy Wonka's Chocolate factory hidden in bars of Willy Wonka chocolate. After finding some money on the pavement he buys a chocolate bar. The chocolate has one of the golden tickets inside and he is one of the lucky ones to go visiting the chocolate factory.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

- vara med på lektionen, ställa frågor, anteckna när det behövs och vara delaktiga i diskussioner som rör filmen. 

- lära dig nya ord som du sedan kan använda själv i meningar. 

- skriva en detaljerad personbeskrivning av någon av karaktärerna.

- skriva en av de två föreslagna uppgifterna, antingen en filmrecension eller en påhittad fortsättning till filmen.  

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att titta på filmen "Charlie and the chocolate factory" på engelska och med engelsk textning. I samband med att du tittar på filmen ska du skriva ner ord som är nya och som du inte förstår. Därefter kommer klassen att få jobba med orden, både att hitta betydelsen av orden men också att hitta synonymer till dem. 

Uppgift 1. 

Diskutera:

 • How does Charlie's family compare with your own?
 • What do you think of Charlie's grandfather? 
 • What about Willy Wonkas childhood? His family? What was it like when he grew up? Why do you think he is so fond of sweets?
 •  Which scene did you like the most in the film? 
 • Describe the characters in the film (the children) briefly, and tell the others which was your favourite and why!

 Uppgift 2.

Work with words

Du ska få översätta samt hitta synonymer till ord som har förekommit i filmen. När du har jobbat med orden/och dess synonymer kommer du att få dem i glosläxa. Dessutom ska också använda dessa ord nör du gör de andra uppgifterna.

Uppgift 3.

- Choose a character (without telling your friends who you are) and secretly write about him/her. Try to make your description as detailed as you can. Use a dictionary to look up words that you don’t know.

- Then each read out their description and the other pupils guess which character they are describing.

Uppgift 4. 

Choose one of the following:

1. Write a review of the film, consisting a description of Charlie and Willy Wonka (perhaps someone else?), a summary of the plot (handlingen) and your thoughts about the film.

2. Write an imaginary story about what happens after the film has ended.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att förstå innehållet i talad engelska. Elevens förmåga att förstå innehållet i engelska texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Elevens läsförståelseförmåga. Elevens förmåga att redogöra för och kommentera innehållet i texter som lästs. Elevens förmåga att agera utifrån budskap och instruktioner i texter.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i talad engelska och i texter, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska och i texter, samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska och i texter, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Elevens förmåga att välja och använda strategier för läsning och lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Elevens förmåga att välja och använda sig av texter och talat språk från olika medier.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relavant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relavant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Elevens förmåga att formulera sig tydligt i skrift. Elevens förmåga att formulera sig tydligt i tal.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Elevens förmåga att bearbeta och förbättra sina skriftliga framställningar. Elevens förmåga att bearbeta och förbättra sina muntliga framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Elevens förmåga att anpassa sitt sätt att uttrycka sig skriftligt efter syfte, mottagare och situation. Elevens förmåga att anpassa sitt sätt att uttrycka sig muntligt efter syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Elevens förmåga att välja och använda strategier för att förbättra den skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: