Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och medeltid

Skapad 2019-01-13 20:12 i Nyhedsskolan Rättvik
Vikingatid & Medeltid
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Historia Religionskunskap

Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter det här arbetsområdet ska du:

- Känna till när vikingatid och medeltid var och några kännetecken från den tiden samt

känna till någon person från perioderna.

- Veta något om resorna, vart och varför de reste

- Veta något om asagudarna och den tidiga kristendomen och kunna reflektera över hur tron påverkade människorna då och idag.

- Känna till människornas vardagsliv då och kunna jämföra med våra levnadsvillkor idag.

- Ha utvecklat din förmåga att läsa faktatexter och reflektera över skillnader/likheter i fakta mellan olika källor. 

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på det du berättar och läser det du skriver. Du ska visa att du kan:

- berätta något som visar hur livet kunde vara på, vikingatiden och medeltiden och du ska kunna göra jämförelser med andra tider och vår egen tid. Vad förändras och varför? 

- berätta om hur asatron och den tidiga kristendomen påverkade människorna och hur det ser ut idag. 

-kunna använda historiska begrepp i samtal och när du skriver i faktatexter och i en berättelse som utspelar sig på vikingatiden eller under medeltid.

- läsa faktatexter, resonera över trovärdighet mellan olika källor, dra ut det viktigaste ur texterna och kunna sammanfatta det med egna ord skriftligt eller muntligt.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi tittar på filmer om vikingatiden och medeltiden.

Vi letar och jämför fakta på t exungafakta.se, i läroböcker och faktaböcker

Vi arbetar med faktatexter ur läroböckerna och andra arbetsblad. Vi läser både enskilt och tillsammans, diskuterar tillsammans och arbetar med fördjupningsfrågor. Vi skriver egna faktatexter eller berättelser, på egen hand och tillsammans med andra. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6

Matriser

Hi Re Sv SvA
Bedömningsmatris historia år 4 Vikingatid-Medeltid

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om medeltiden och vikingatiden . Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden, medeltiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information om vikingatiden/medeltiden med hjälp av instruktioner
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden/medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Läsa och skriva
 • SvA  4-6
Du skriver olika texter med begripligt innehåll en i huvudsak fungerande struktur och språklig variation. Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du skriver texter med tydligt innehåll och bra struktur och språkriktighet.Du är relativt säker på stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du skriver texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och språklig variation. Du är säker på stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: