👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma språket

Skapad 2019-01-13 20:34 i Stenhammarskolan F-3 Flen
Grundskola 2 Svenska
Vi arbetar med Forma språket för att utveckla vår läs- och skrivförmåga.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Du ska få lära dig

 • att skriva meningar och frågor
 • att använda olika skiljetecken
 • att använda enkla stavningsregler
 • att forma bokstäverna med rätt  höjd och djup
 • att planera ditt skrivande med t.ex. tankekarta
 • att skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå
 • att skapa texter där bild och text hör ihop
 • att bearbeta dina och andras texter
 • att skriva enkla faktatexter med egna ord
 • att använda alfabetisk ordning

Undervisning

Du ska få lära dig genom att ...

 • träna på att skriva meningar och frågor
 • träna på vokalerna och dubbelteckning av konsonant
 • skriva gemensamma texter för att skapa modeller
 • skriva i olika genrer så som dikter, berättelser och sagor 
 • skriva faktatexter utifrån samtal, enkla faktatexter och film
 • läsa upp egna texter, lyssna på andras texter och få/ge respons
 • träna alfabetisk ordning med hjälp av övningar och spel

Bedömning

Bedömningen sker med hjälp av bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3