Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2019-01-13 20:51 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Genom undervisningen ska du få möjlighet att.... ...röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, ...utveckla dina rörelseförmågor samt ges förutsättningar att ...utveckla goda levnadsvanor, ...utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. "Det viktigaste är inte att vinna, utan att deltaga" Pierre de Coubertin

Innehåll

Mål 

 • Syfte (Se nedan) 

 • Centralt innehåll  (Se nedan)

 

 

Undervisning

Undervisningens olika moment sker återkommande i olika perioder. Ex dans, orientering...

Det ska finnas en naturlig och individuell progression inom varje moment.

 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i de olika lärsituationer som eleven är en del av.

Varje moment (exempelvis; orientering, friidrott, dans...) tränas under en period åt gången och eleven bör delta vid något tillfälle för att bedömning ska kunna göras. Olika moment kan dock träna samma förmåga och eleven kan på det viset ändå visa uppnådd kunskap och färdighet.

Bedömning sker i matris. Ett område som inte bedömts ännu är omarkerat. Ett område som berörts men där eleven ännu inte visat godtagbara kunskaper markeras under "på väg att nå målen". Vidare kommentarer sker terminsvis under kunskaper på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-3

Rubrik 1

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Ny nivå
På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Mer än förväntade kunskaper
Orientering
Förstår enkla kartors uppbyggnad. Kan orientera sig i sin närmiljö. Har förståelse för ord och begrepp. Allemansrättens grunder. Säkerhet och hänsynstagande.
Simning
Kan balansera. Kan flyta. Kan simma i magläge. Kan simma i ryggläge.
Dans
I rörelse till musik anpassa sina rörelser till takt och rytm.
Lekar, spel och redskap
Grovmotoriska grundformer som, springa, hoppa, klättra samt deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, spel och danser. Såväl inomhus som utomhus.
Samtala om
Kan samtala om upplevelser av rörelse, hälsa, säkerhet och hänsynstagande. Förstår och kan använda ord och begrepp som är aktuella i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: