Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige för 100 år sedan

Skapad 2019-01-13 21:03 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer resa tillbaka ca 100 år i tiden och ta reda på hur människorna levde då. Vad gjorde man på sin fritid? Hur var det att gå i skolan? Vad finns det för likheter mellan förr och nu? Detta är några av frågorna som vi hoppas få svar på

Innehåll

Mål

Kunna berätta om livet för hundra år sedan

Jämföra. Se likheter och skillnader jämfört med hur vi lever nu.

Visa förståelse för en tidslinje samt kunna placera in händelser Från nu till för 100 år sedan.

 

Undervisning

Intervjua en släkting om hur det var förr i tiden, samt redovisa detta för klassen.

Se på filmer

Livet förr som det gestaltas i litteraturen. Fokus: Astrid Lindgren

Leka lekar som man lekte då.

Bildanalyser

Studiebesök på hembygdsmuseum 

 

 

Bedömning

Sker kontinuerligt i det dagliga arbetet.

 

 

Dokumentation

På Unikum

I Portfolio:

VÖL vet önskar samt lärt

Foton

Tidslinje

Intervju

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: