Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-01-13 21:23 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer arbeta med geometriska objekt i två- och tre- dimensioner. Vi ska lära oss metoder och formler för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa - repetition

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan, problemlösning ska redovisas ordentligt. Vi kommer använda läxorna som hör till den nya upplagan av boken, du hittar dem här säg till om du vill att jag skriver ut dem åt dig. Till några uppgifter finns ledtrådar, använd dessa om du behöver. Glöm inte att rätta läxan innan du lämnar in den.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Vecka / läxa

 

Lektion 

 

2 

 

4.1 Omkrets och area 

 

 

 

4.2 Cirkelns area 

 

 

 

 

 

3 

 

Volym och begränsningsarea, häfte

 

 Läxa 9 

 

 4.3 Rätblock och kub

 

 

 

 

 

 4 

 

 4.4 Enheter för volym 

 

 Läxa 10 

 

4.5 Prisma och pyramid 

 

 

 

 

 

 5 

 

4.6 Cylinder, kon och klot 

 

 Läxa 11 

 

Blandade Uppgifter 

 

 

 

 

 

 6 

 

Träna Tal / Utveckla tal 

 

 Läxa 12 

 

Förmågorna i fokus 

 

 

 

 

 

 7 

 

Repetition 

 

 

 

Prov Kap 3 

 

 

 

 

 

8 

 

SPORTLOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Area och omkrets

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: